DotacjeCzyste Powietrze 2024

Do 135 000 zł dofinansowania netto. Oferujemy klientom pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem dotacji z programu Czyste Powietrze 2023.

Czy audyt energetyczny jest potrzebny?

Wykonanie audytu energetycznego jest konieczne tylko w przypadku, gdy chcemy uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizacje. Zawsze zalecamy jednak wykonanie audytu - pomoże on również w przeprowadzeniu częściowej termomodernizacji. Program Czyste Powietrze 2024 dofinansowuje audyt energetyczny w kwocie do 1200 zł.

Formy dofinansowania Obecnie dofinansowanie można otrzymać w jednej z trzech form:
 • Dotacja - Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków.
 • Dotacja z prefinansowaniem Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Poziomy dofinansowań

Podstawowy poziom dofinansowania - do 66 000 zł

Do 33 000zł

Jeśli termomodernizacja nie obejmuje wymiany obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 50 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 60 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nową pompę ciepła


Dodatkowo na tym poziomie można uzyskać 6 000zł dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej

Warunki przyznania tego poziomu dofinansowania
 • bycie właścicielem lub współwłaścicielem
 • dochód roczny nie może przekraczać kwoty 135 000zł (różne źródła dochodów sumują się)
* - o dokładne warunki przyznania tego poziomu dofinansowania zapytaj naszego doradcy lub sprawdź na stronie dotacji "Czyste powietrze"

Podwyższony poziom dofinansowania - do 99 000 zł

Do 48 000zł

Jeśli termomodernizacja nie obejmuje wymiany obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 72 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 90 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nową pompę ciepła


Dodatkowo na tym poziomie można uzyskać 9 000zł dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej

Warunki przyznania tego poziomu dofinansowania
 • bycie właścicielem lub współwłaścicielem
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • w przypadku prowadenia działalności gospodarczej roczny przychód nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej na grudzień roku poprzedzającego złożenie wniosku
* - o dokładne warunki przyznania tego poziomu dofinansowania zapytaj naszego doradcy lub sprawdź na stronie dotacji "Czyste powietrze"

Najwyższy poziom dofinansowania - do 135 000 zł

Do 70 000zł

Jeśli termomodernizacja nie obejmuje wymiany obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 100 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła

Do 120 000zł

Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę (zakup i montaż) obecnego źródła ciepła na paliwa stałe na nową pompę ciepła


Dodatkowo na tym poziomie można uzyskać 15 000zł dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej

Warunki przyznania tego poziomu dofinansowania
 • bycie właścicielem lub współwłaścicielem
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • w przypadku prowadenia działalności gospodarczej roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej na grudzień roku poprzedzającego złożenie wniosku
* - o dokładne warunki przyznania tego poziomu dofinansowania zapytaj naszego doradcy lub sprawdź na stronie dotacji "Czyste powietrze"

Program "Mój Prąd" (MP5)

Informujemy, że piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5 - uruchomiony w dniu 22.04.2023) zakończył się.


Program ma zostać uruchomiony ponownie ale nie została jeszcze podana data uruchomienia kolejnego naboru wniosków.
Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  • Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
Jakie wydatki są kwalifikowane do programu?

Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku

Kto jest uprawniony do dofinansowania?
 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
  2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Więcej informacji pod nr telefonu:
Doradca techniczny +48 889 713 683 lub +48 796 933 535


Strona programu MÓJ PRĄD